Szanowni Państwo,
Niniejsza Polityka Cookies stanowi opis systemu zapisu i przetwarzania informacji zapisywanych w Plikach.
1. „Cookies” to pliki tekstowe zawierające informacje przechowywane na Państwa komputerze. Pliki te są wykorzystywane wyłącznie dla celów technicznych i mają na celu ułatwienie Państwu korzystanie ze strony internetowej. Szczegółowe informacje odnosnie Plików Cookies można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org.
2. Pliki Cookies, które mogą zostać wykorzystane przez Smile, mozna podzielić ze względu na trzy rodzaje:
a. Cookies sesyjne – są to informacje umożliwiające podtrzymanie sesji użytkownika do momentu zamknięcia przez niego okna przeglądarki internetowej. Pliki te są zamieszczane i pobierane od użytkownika przez Stronę internetową podczas jednej sesji. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia użytkownika. Te Pliki Cookies są niezbędne do świadczenia usług wymagających logowania i rozpoznawania użytkowników;
b. Cookies trwałe (długoterminowe) – Pliki zamieszczane i pobierane od użytkownika przez Stronę internetową do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji, chyba że konfiguracja jest ustawiona na tryb usuwania Plików Cookies po zakończeniu sesji. Zazwyczaj Pliki te przechowywane są przez kilka dni, ale może zdarzyć się też sytuacja, gdzie pliki będą przechowywane przez kilka miesięcy.
c. Cookies podmiotów trzecich – są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych. Przykładem wykorzystywanym przez Smile jest skrypt Google Analytics.
3. Smile Sp. z o.o. nieustannie pracuje nad udoskonaleniem stron internetowych. W tym celu korzysta z Google Analytics. Smile umożliwia, aby Google Analytics umieszczało Pliki Cookies na tej stronie i zarządzało nimi. Google Analytics umieszcza następujące pliki cookies w celu rejestrowania danych o odwiedzinach i osobach odwiedzających tę witrynę (statystyki są wykorzystywane do umożliwienia łatwiejszego i sprawniejszego korzystania z tej witryny):
a. _utma (2 lata) – użytkownik – Cookies zapisywane są na komputerach przy pierwszych odwiedzinach danej witryny; zawiera unikalny numer identyfikacyjny, dzięki któremu narzędzie potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika;
b. _utmz (6 miesięcy) – zawiera informację na temat źródeł odwiedzin, dzięki niemu możliwe jest policzenie odwiedzin z wyszukiwarek oraz danych z kampanii marketingowych;
c. _utmc (sesja) – zawiera tylko informację o unikalnym identyfikatorze witryny i wygasa po zamknięciu okna przeglądarki (jest to Cookies tymczasowe);
d. _utmb (30 minut) – odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej wizyty; cookie _utmc współpracuje z _utmb, jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej wizyty czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej;
e. _utmt (10 minut) – pozwala na identyfikację zdarzeń Google Analytics;
f. _ga (2 lata) – służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie, pomaga identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia;
g. _gid (1 dzień) – służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin), jest odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics;
h. _gat (10 minut) – wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów.
4. Jeśli zasady korzystania przez Smile z Plików Cookies nie są możliwe do zaakceptowania przez Państwa podczas korzystania z niniejszej strony internetowej Smile, mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki internetowej, tak, aby ustawić automatyczną odmowę przechowywania Plików Cookies na Państwa komputerze. Pliki Cookies, które zostały wcześniej zapisane na Państwa komputerach można także usunąć z poziomu przeglądarki internetowej. Należy jednak mieć na uwadze, że prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony internetowej wymaga Plików Cookies i usunięcie lub niezaakceptowanie Plików może spowodować problemy z działaniem.
5. Aby usunąć Pliki Cookies, które zostały już zapisane na Państwa urządzeniach, można jednocześnie nacisnąć klawisze CTRL + SHIFT + DELETE. Jeśli ten skrót nie działa, na stronach pomocy można znaleźć odpowiednie informacje dotyczące najczęściej używanych przeglądarek, a także link do usunięcia Plików Cookies.
6. Strony internetowe mogą wykorzystywać widgety do mediów społecznościowych, które umożliwiają użytkownikom dostęp do treści ze strony internetowej Smile na różnych platformach społecznościowych (między innymi: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób i jakie informacje są gromadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych i jakie Pliki Cookies są wykorzystywane przez taką stronę trzecią, należy zapoznać się z aktualną polityką prywatności odpowiednio dla każdej z poszczególnych platform społecznościowych.